Zapisy

do szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

Aby zapisać dziecko do szkoły Maranatha należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zapisy@szkolamaranatha.pl

Podpisany oryginał formularza oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczenie osobiście w formie papierowej.
Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy (nie dotyczy klasy 1).

Informujemy, że rekrutacja do klas 4-8 w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 została zakończona.

b

Formularz zgłoszeniowy

i

Dokumenty Zerówka

i

Dokumenty SP

Jesteśmy otwarci także na edukację dzieci z orzeczeniami.

Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!