Zapisy

do szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

Aby zapisać dziecko do szkoły Maranatha należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zapisy@szkolamaranatha.pl

Podpisany oryginał formularza oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczenie osobiście lub pocztą w formie papierowej.
Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy (nie dotyczy klasy 1).

b

Formularz

i

Dokumenty

Jesteśmy otwarci także na edukację dzieci z orzeczeniami.

Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!