Zapisy

do liceum ogólnokształcącego

Aby zapisać dziecko do szkoły Maranatha należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zapisy@szkolamaranatha.pl

Podpisany oryginał formularza oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczenie osobiście w formie papierowej.
Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy
oraz zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
(dotyczy zgłoszeń do 1 klasy LO).

Informujemy, że rekrutacja do LO na rok szkolny 2022/2023 została zakończona

b

Formularz

i

Dokumenty

Jesteśmy otwarci także na edukację uczniów z orzeczeniami.

Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!