Zapisy

do liceum ogólnokształcącego

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 została zamknięta.

Aby zapisać dziecko do szkoły Maranatha należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zapisy@szkolamaranatha.pl

Podpisany oryginał formularza oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczenie osobiście w formie papierowej.
Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy
oraz zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
(dotyczy zgłoszeń do 1 klasy LO).

Aktualnie przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja trwa do 11 sierpnia lub wyczerpania limitu miejsc. 

b

Formularz

i

Dokumenty

 Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!