Zapisy

do liceum ogólnokształcącego

Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy od 02.04.2024 do wyczerpania miejsc!
Informujemy że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona do oddziału
przedszkolnego (zerówka), dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz 1-2 Liceum
Ogólnokształcącego.


Spotkanie organizacyjno – zapoznawcze odbywać się będzie w godzinach ustalonych przez
Dyrektora Damiana Małaszewskiego, po uprzednim umówieniu się.
Prosimy o pobranie ze strony https://mrnth.pl/ (zakładka zapisy) dokumentów rekrutacyjnych oraz
formularza, wydrukowanie jednostronnie, wypełnienie i dostarczenie ich osobiście do sekretariatu
w formie papierowej.


Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy(nie dotyczy rekrutacji do klas 1)
Tych z Państwa, którzy zdecydują wraz dziećmi o kontynuowaniu edukacji w
SZKOLE PODSTAWOWEJ MARANATHA, oraz
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MARANATHA,
prosimy o pobranie ze strony szkoły https://mrnth.pl/ (zakładka zapisy) dokumentów
rekrutacyjnych i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły osobiście.


W przypadku dzieci z orzeczeniem, decyzja o przyjęciu ze względu na ograniczoną możliwość
zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia specjalnego, podjęta zostanie po rozmowie z
Dyrekcją.
Dobrego dnia!

 

b

Formularz

i

Dokumenty

 Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!