Zajęcia dodatkowe

Płatne i bezpłatne

Przygotowanie do egzaminów państwowych

Są to bezpłatne zajęcia dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz licealistów. Obejmują przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matury
z języka polskiego i matematyki, które często są dużym wyzwaniem w edukacji domowej.  

Zajęcia dodatkowe płatne

Zajęcia dodatkowe w naszej szkole spełniają dwie główne funkcje: integracyjną i dydaktyczną.

Zajęcia dają możliwość regularnego spędzania czasu w gronie innych dzieci (lub młodzieży) i nawiązywania relacji. Każdego dnia odbywają się także zajęcia warsztatowe, które rozwijają talenty oraz wspierają samodzielną naukę w domu. Istnieje także możliwość udziału w lekcjach języka angielskiego, matematyki i języka polskiego dla chętnych.

Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach 9-14, przy czym można zapisać dziecko na jeden, dwa lub trzy dni. Grupy tworzą dzieci w zbliżonym wieku, jednak niekoniecznie z tej samej klasy.