Niepubliczna Szkoła Podstawowa Maranatha
im. Zbigniewa Stankiewicza

NIP: 631 240 6442

REGON 387 006 847

ING SLASKI 17 1050 1298 1000 0097 3147 4392

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Maranatha

NIP 631 240 6442;

Regon 389 855 496

ING SLASKI 37 1050 1298 1000 0097 4357 5558

Budynki A i B:
ul. Niepodległości 11,
44-190 Knurów

Budynek C (sekretariat):
ul. Niepodległości 14,
44-190 Knurów

Kontakt telefoniczny:

+48 533 115 392 
+48 696 290 797

Naszym inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl