Dzieci z orzeczeniem

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Edukacja domowa jest często bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci z różnymi problemami. Z relacji rodziców naszych uczniów wiemy, że już po kilku tygodniach od przejścia na ed obserwują u swoich dzieci znaczne uspokojenie, otwarcie, większe skupienie.

Dajemy rodzicom różne możliwości wykorzystania wyższej subwencji oświatowej dla swoich dzieci:

Indywidualne podejście do egzaminów

Dbamy o serdeczną atmosferę oraz dostosowanie warunków zdawania egzaminów do indywidualnych potrzeb dziecka.

Lekcje indywidualne

(W ramach dostępnej ilości miejsc)

 

Opieka specjalistów

Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog specjalny, Terapeuta SI, Terapeuta TUS, Neurologopeda (W ramach dostępnej ilości miejsc).