abc edukacji domowej

w szkołach Maranatha

Jak wyglądają formalności

Od lipca 2021 roku nie obowiązuje rejonizacja.
Nie ma także obowiązku przedstawiania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na edukację domową można przejść w dowolnym momencie roku szkolnego (w ramach limitu miejsc), jednak zawsze wiąże się to z koniecznością zdawania egzaminów rocznych (także wtedy, gdy dziecko było klasyfikowane w pierwszym semestrze w trybie stacjonarnym). Dlatego w klasach 4-8 zalecamy przechodznie na ed w pierwszym semestrze (dopuszczamy uzasadnione wyjątki) i zwykle od drugiego semestru rozpoczynamy zapisy na kolejny rok szkolny. W zerówce oraz klasach 1-3 zapisy trwają cały rok (w ramach limitu miejsc).

Z

Wyślij formularz

Wejdź na podstronę Zapisy SP lub Zapisy LO pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jego skan lub wyraźne i czytelne zdjęcie wyślij na adres zapisy@szkolamaranatha.pl

Z

Dostarcz dokumenty do szkoły

Wejdź na podstronę Zapisy SP lub Zapisy LO, pobierz i wypełnij pozostałe dokumenty. Oryginał formularza, dokumentów  dostarcz w formie papierowej do szkoły (osobiście). Prosimy także o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz, w przypadku zapisu do pierwszej klasy LO, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.

Z

Potwierdzenie przyjęcia

W sekretariacie otrzymasz informację na temat przyjęcia do szkoły oraz o dalszych formalnościach. W przypadku przepisywania się z innej szkoły, dokumenty zostaną przekazane między szkołami.

Z

Zgoda na edukację domową

Otrzymasz także na piśmie zgodę dyrektora szkoły na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą przez twoje dziecko. 

Co uczeń w ed otrzymuje w naszych szkołach

Edukacja domowa w szkole Maranatha jest bezpłatna. Opłaty pobieramy za zajęcia dodatkowe w tygodniu (sobotnie comiesięczne zjazdy oraz niektóre zajęcia są bezpłatne) oraz na pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach, jak wyjście do kina czy wycieczka.

Podręczniki

Dotyczy klas 1-8 SP. W zerówce oraz w LO podręczniki nie są refundowane (patrz: pomoce naukowe online).

Legitymacja szkolna

W klasach 1-8 SP oraz 1-4 LO.

Świadectwo ukończenia klasy / szkoły

W klasach 1-8 SP oraz 1-4 LO. Jest to takie samo świadectwo jak w szkołach stacjonarnych.

Pomoce naukowe online

W zerówce jest to Balon Blum, w klasach 1-8 Eduelo, w LO – dlaucznia.pl.

w

Konsultacje z nauczycielami

Każdy uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji z nauczycielem egzaminującym.

Zajęcia i spotkania integracyjne

W naszej szkole oferujemy spotkania i zajęcia bezpłatne oraz dodatkowo płatne (w ramach limitu miejsc).

Oferta dla uczniów z orzeczeniem

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na różne formy wsparcia.

Karta rowerowa

Dotyczy uczniów powyżej 10 roku życia. Kurs oraz egzamin jest przeprowadzany w szkole.

~

Strona wewnętrzna i grupa FB

Dostęp do wewnętrznej strony szkoły oraz  zamkniętej grupy na Facebook.

Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne

Uczniowie w edukacji domowej zdają klasyfikacyjny egzamin roczny z każdego przedmiotu. Może się on odbyć w dowolnym momencie roku szkolnego, terminy zależą od wewnętrznych ustaleń szkoły. W szkole Maranatha egzaminy są rozłożone na cały rok szkolny i umawiane przez system rezerwacji. Wyjątkiem są przedmioty, do których podchodzi niewielka liczba uczniów, (np. kilka osób w 7 klasie z języka japońskiego), w tym przypadku egzamin odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie.

W naszej szkole udostępniamy szczegółowe wytyczne do egzaminów, aby uczniowie nie mieli problemów z przygotowaniem się do nich. Najważniejsze jest dla nas to, by uczeń wykazał się tym, co umie, a nie został złapany na niewiedzy.

Każdy egzamin można zdać na wybranym poziomie: minimum lub optimum, ponieważ nie każdy przedmiot musi być tym ulubionym, a oceny nie są  najważniejsze.

l

Część pisemna

Część pisemna może mieć różną formę, w zależności od przedmiotu. Uczniowie są o niej informowani z dużym wyprzedzeniem. Może to być test, wypowiedź lub inna praca pisemna, zestaw zadań do wykonania. Rozumiemy, że uczniowie mają różne tempo pracy, dlatego staramy się do niego dopasować.

v

Część ustna

Część ustna to rozmowa z uczniem, który w tym czasie prezentuje to, czego się nauczył w ramach danego przedmiotu. Może to być wypowiedź, prezentacja lub projekt. Forma jest dowolna. W przypadku języków obcych, jest to rozmowa w podanym wcześniej zakresie. Na matematyce i informatyce odbywa się prezentacja i omówienie wcześniej wykonanych zadań. Na egzaminie nauczyciel może zadać kilka pytań z puli zagadnień.

Jakie przedmioty obowiązują do egzaminów

Egzaminy klasyfikacyjne obowiązują klasy 1-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 liceum, zerówka nie przystępuje do egzaminów. Wśród podanych niżej przedmiotów nie znajdziesz plastyki w szkole podstawowej, muzyki, w-f czy zajęć technicznych, ponieważ nie są one obowiązkowe dla edukacji domowej.

Klasy 1-3 SP

 • Edukacja zintegrowana
 • Język angielski

Obydwa egzaminy mogą się odbyć w tym samym dniu.

Klasa 4 SP

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Przyroda
 • Historia
 • Informatyka

Klasa 5 i 6 SP

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka

Klasa 7 SP

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka

Klasa 8 SP

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa 1 LO

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Historia i teraźniejszość
 • Biznes i zarządzanie
 • Plastyka
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa 2 LO

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Historia i teraźniejszość
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa  3 LO

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa 4 LO

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Historia
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Przedmioty rozszerzone w LO

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Historia
 • Biologia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Biznes i zarządzanie
 • Historia sztuki

Egzamin ósmoklasisty i Matura

Egzamin ósmoklasisty oraz Matura są egzaminami zewnętrznym, co oznacza, że szkoła przeprowadza je zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jednak dokładamy wszelkich starań, by atmosfera była jak najmniej stresująca. W szkole prowadzone są zajęcia przygotowujące w zakresie języka polskiego i matematyki. Szczegóły dotyczące egzaminów można znaleźć na stronie CKE.gov.pl

Konkursy, olimpiady, osiągnięcia

Dzieci w edukacji domowej mogą brać udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych. Wystarczy zwrócić się do szkoły z wnioskiem o zgłoszenie dziecka do wybranego wydarzenia, jeżeli jest taki wymóg.

Jak planować naukę

Edukacja domowa wygląda inaczej w każdej rodzinie. Zależy od wielu czynników: trybu życia, predyspozycji dzieci, możliwości rodziców, priorytetów i wielu innych. Dlatego możemy podać jedynie pewne wskazówki, co sprawdzało się u nas. Zachęcamy do własnych poszukiwań i wzajemnego inspirowania.

W klasach 1-3 warto skupić się na nauce przez zabawę, wycieczkach, poznawaniu świata. Dziecko w tym wieku ma za zadanie nauczyć się pisać, czytać, liczyć w podstawowym zakresie i zdobyć pewną wiedzę o otaczającym go świecie. Powinno też zapoznać się z podstawami języka angielskiego. Ma na to trzy lata. Warto wykorzystywać materiały i książeczki, które dziecko lubi. Nie warto robić ćwiczeń od deski do deski i przerabiać całych podręczników.

W starszych klasach jedną z rzeczy, które u nas znalazły zastosowanie, jest nauka niewielkiej ilości przedmiotów jednocześnie. Zazwyczaj dzielimy je na takie, których dzieci uczą się systematycznie przez cały rok i na takie, których uczą się intensywnie przez kilka tygodni, a następnie zdają egzamin. Warto wspierać dziecięcą samodzielność i pozwalać popełniać błędy, które są bezcenne w procesie edukacji oraz udzielać wsparcia tam, gdzie jest to potrzebne.

Nauka systematyczna

Przez cały rok systematycznie:

 • matematyka
 • język polski (czytanie, pisanie)
 • języki obce

W tym przypadku lepiej częściej i mniej niż dużo na raz. Egzamin w terminie np. kwiecień/maj.

Nauka intensywna

Kilka tygodni (zwykle 2-4) zagłębienia się w przedmiocie, a następnie zdanie egzaminu. Pozwala to objąć temat całościowo. Sprawdza się przy przedmiotach:

 • historia, wos, edb
 • biologia / przyroda, geografia
 • fizyka, chemia

Projekty

Polecamy tworzenie projektów, są bardzo skuteczne i angażujące. Taki tryb pracy sprawdzi się w przedmiotach informatyka, chemia, fizyka i właściwie w każdym innym. W naszej szkole są podstawą egzaminów ustnych.

Samodzielność

Im starsze dzieci, im dłużej są w ed, tym bardziej rodzice powinni usuwać się w cień jeśli chodzi o planowanie i pomoc w nauce. Oczywiście pod warunkiem, ze dziecko jest na to gotowe. Bądźmy przy dzieciach, poproszeni służmy im pomocą, jednak nie wyręczajmy. Pozwólmy im też popełniać błędy i uczyć się na nich.

Pasje i talenty

Przedmioty szkolne i podstawa programowa nie obejmują wszystkich talentów i pasji naszych dzieci. Dlatego egzaminy i oceny nie powinny być ważniejsze od rozwijania indywidualnych predyspozycji dziecka.