Edukacja domowa w szkołach Maranatha

Jesteśmy rodzicami dzieci i młodzieży w edukacji domowej. Postanowiliśmy stworzyć dla nich miejsce, w którym będą mogli w przyjaznej atmosferze, w zgodzie z biblijnymi wartościami i bez zbędnego stresu rozwijać swoje umiejętności, pasje i talenty. Tak powstała szkoła podstawowa Maranatha, a od września 2021 także liceum ogólnokształcące. Nazywamy nasze szkoły “przyjaznymi edukacji domowej”, ponieważ jesteśmy praktykami i temat ED znamy z doświadczenia.

Nasza koncepcja edukacji to czas na rozwój, pasje i poszukiwania własnej drogi. To także dobre relacje. Dlatego chcemy, aby uczniowie naszych szkół i ich rodzice tworzyli je razem z nami i mieli realny wpływ na to, co się w nich dzieje.

 

Szkoły dedykowane edukacji domowej

Wygodna lokalizacja w centrum Knurowa

Przyjazne egzaminy

Spotkania integracyjne

Zajęcia stacjonarne

Szkoła dedykowana edukacji domowej

Wygodna lokalizacja w centrum Knurowa

Przyjazne egzaminy

Spotkania integracyjne

Zajęcia dodatkowe

narzędzia edukacyjne

Przyszkolne inicjatywy

Zjazdy rodzin ED i spotkania tematyczne

Spotykamy się w jedną sobotę w miesiącu na bezpłatnych zajęciach warsztatowo-integracyjnych aby poznać się i dzielić doświadczeniem. 

Zajęcia stacjonarne

Odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają 5 godzin. Ich celem jest integracja połączona ze wsparciem edukacji domowej. Są to zajęcia płatne.

Nieformalna grupa lo

Spotkania są inicjatywą uczniów naszego liceum. którzy umawiają się w różnych celach, miejscach i terminach.

Sekcja szachowa

Zajęcia odbywają się w czasie zajęć dodatkowych w tygodniu oraz na zlotach rodzin ED. Organizujemy także turnieje otwarte. Przejdź na stronę sekcji…

Drużyna piłki palantowej

Polska drużynowa gra ruchowa uważana jest za pierwowzór baseballa. Nasza drużyna działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Przejdź na stronę drużyny…

Oferta dla dzieci z orzeczeniami

Edukacja domowa jest często bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci z różnymi problemami. Z relacji rodziców naszych uczniów wiemy, że już po kilku tygodniach od przejścia na ed obserwują u swoich dzieci znaczne uspokojenie, otwarcie, większe skupienie. Nasze szkoły, zarówno szkoła podstawowa jak i liceum, umożliwiają różne formy wsparcia uczniom z orzeczeniami (w ramach limitu miejsc).

Zapisy

Szanowni Państwo,
Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy od 02.04.2024 do wyczerpania miejsc!
Informujemy że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona do oddziału
przedszkolnego (zerówka), dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz 1-2 Liceum
Ogólnokształcącego.


Spotkanie organizacyjno – zapoznawcze odbywać się będzie w godzinach ustalonych przez
Dyrektora Damiana Małaszewskiego, po uprzednim umówieniu się.
Prosimy o pobranie ze strony https://mrnth.pl/ (zakładka zapisy) dokumentów rekrutacyjnych oraz
formularza, wydrukowanie jednostronnie, wypełnienie i dostarczenie ich osobiście do sekretariatu
w formie papierowej.


Prosimy o dołączenie kopii świadectwa ukończenia ostatniej klasy(nie dotyczy rekrutacji do klas 1)
Tych z Państwa, którzy zdecydują wraz dziećmi o kontynuowaniu edukacji w
SZKOLE PODSTAWOWEJ MARANATHA, oraz
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MARANATHA,
prosimy o pobranie ze strony szkoły https://mrnth.pl/ (zakładka zapisy) dokumentów
rekrutacyjnych i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły osobiście.


W przypadku dzieci z orzeczeniem, decyzja o przyjęciu ze względu na ograniczoną możliwość
zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia specjalnego, podjęta zostanie po rozmowie z
Dyrekcją.
Dobrego dnia!

Kontakt

+48 696 290 797, +48 533 115 392

sekretariat@szkolamaranatha.pl

ul. Niepodległości 11, 44-190 Knurów